• Ver-/nieuwbouw

    Bij ver-/nieuwbouw van geringe afmeting is een bouwvergunning niet altijd vereist. Wel dient deze aan de regels van veiligheid en gezondheid te voldoen.

    Is het bouwwerk wel vergunningsplichtig dan dient deze getoetst te worden aan het bouwbesluit. Een omgevingsvergunning met bijbehorende tekeningen en berekeningen dient bij de gemeente te worden ingediend.

    Wij kunnen voor u het ontwerp, bestektekening, de nodige berekeningen en het indienen van de omgevingsvergunning verzorgen.

    Heeft u hierover een specifieke vraag of interesse dan kunt u altijd contact met mij opnemen.